#KVAN125 – 2016 – Haarlem

Press release in English (pdf)

‘Values in transition: perspectives on the future of the archival profession’

In 2016 bestaat de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland 125 jaar. Dit jubileum van de oudste beroepsvereniging van archivarissen ter wereld wordt gevierd tijdens een speciaal, internationaal jubileumcongres van 15-17 juni in Haarlem, waarbij de toekomst van het vak van archivaris en andere informatieprofessionals centraal staat.

Ondanks het ‘historische’ imago van de archivaris staat het jubileumcongres niet in het teken van het verleden. De blik is op de toekomst gericht en dat is niet voor niets: de steeds snellere digitalisering van de samenleving zorgt voor fundamentele veranderingen binnen het informatiedomein. Traditionele werkwijzen en uitgangspunten staan onder druk of worden zelfs overbodig. Dat roept de vraag op wat de meerwaarde van de archivaris en informatieprofessional is in de samenleving van nu en van morgen.

Gerenommeerde en inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland geven hun visie op deze ontwikkelingen aan de hand van de kernwaarden uit de beroepscode voor archivarissen. Wat betekenen de vanuit de papieren wereld zo vertrouwde concepten als integriteit, authenticiteit, toegankelijkheid en privacy in de digitale samenleving? Zijn de archivarissen en informatieprofessionals van de toekomst nog hoeders van deze waarden, of worden ze aan de hand van algoritmes straks digitaal ‘ingeregeld’? Zijn de kernwaarden eigenlijk nog wel relevant? En welke nieuwe uitgangspunten inzake informatie zijn er in de digitale samenleving nodig?

 

Conference Websites by Miramedia