#KVAN125 – 2016 – Haarlem

‘Values in transition: perspectives on the future of the archival profession’

Haarlem, 15-17 juni 2016
CALL FOR PAPERS

In 2016 bestaat de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland 125 jaar! Dat vieren we tijdens een feestelijk jubileumcongres waarbij de toekomst van de professie van de archivaris en van andere informatieprofessionals centraal staat. Het jubileumcongres vindt plaats in de prachtige Philharmonie te Haarlem, de stad waar de KVAN in 1891 werd opgericht.

Tijdens het congres geven gerenommeerde en inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland aan de hand van de kernwaarden uit de beroepscode voor archivarissen hun visie op de veranderende beroepspraktijk. Ook gaan zij in op toekomstscenario’s voor het vak en de professional. Thema’s die daarbij aan bod komen, zijn integriteit, authenticiteit, toegankelijkheid, verantwoording, dienstverlening, privacy, selectie & waardering, professionaliteit en samenwerking.

Oproep

Met deze call willen we archivarissen en andere informatieprofessionals oproepen om het jubileum mee te vieren door zelf bij te dragen aan het congres. Dien een voorstel in voor een korte presentatie waarbij je – bijvoorbeeld aan de hand van een concrete casus – ingaat op één of een combinatie van de volgende vragen:

Jouw voorstel indienen

Een voorstel voor een sessie kan bestaan uit:

of

De voertaal voor deze presentaties is het Nederlands.
De vorm van jouw presentatie staat vrij. We laten ons graag verrassen!

Stuur uiterlijk 15 februari 2016 jouw voorstel naar bureau@kvan.nl o.v.v. “Call for papers Jubileumcongres KVAN”. Een voorstel bestaat uit een inhoudelijke omschrijving van maximaal 250 woorden per presentatie en bevat de namen en contactgegevens van de spreker(s).

Er is in het programma ruimte voor een beperkt aantal sessies. De congrescommissie selecteert op de inhoud, de relevantie in relatie tot het thema en de diversiteit van de presentaties en sprekers. De commissie houdt zich het recht voor voorstellen af te wijzen of te vragen een voorstel aan te passen. Voorstellen die na 15 februari 2016 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

De komende maanden maken we meer informatie bekend over het programma van het jubileumcongres via de twitterstream van @KVANdagen.

Heb je vragen over deze oproep? Neem dan contact op met Vincent Robijn, voorzitter van de congrescommissie, via v.robijn@amersfoort.nl

Conference Websites by Miramedia